Opis:

Kurs jest przeznaczony dla osób przygotowujących i planujących przebieg projektów. Podczas zajęć każdy z uczestników kursu pozna podstawowe pojęcia, narzędzia oraz metody umożliwiające zaplanowanie harmonogramu zdarzeń, przydzielanie zasobów, delegowanie wykonawców do zadań oraz śledzenie przebiegu realizacji projektu.

Wymagania wstępne:

Uczestnicy kursu powinni posiadać umiejętność poruszania się w środowisku Microsoft Office.

Dla kogo:

Kurs dedykowany jest dla menadżerów planujących pracę swoich działów, osób planujących przebieg złożonych projektów i ich realizatorów.

Czas trwania:

2 dni.

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

Moduł: Tworzenie harmonogramu (MSPRO01)
1) Określenie sposobu układania harmonogramu
2) Kalendarze
a. Tworzenie i edycja kalendarzy
b. Przypisywanie kalendarza do projektu
c. Przypisywanie kalendarza do skali czasu
d. Opcje kalendarza
3) Tworzenie oraz modyfikacja listy zadań
a. Definiowanie czasu trwania zadania
b. Właściwości zadań
4) Definiowanie struktury zadań
a. Ustalanie poziomu konspektu
b. Pokazywanie i ukrywanie podzadań
c. Wyświetlanie numeru konspektu
d. Wyświetlanie zadania sumarycznego
5) Relacje
a. Rodzaje zależności
b. Metody łączenia zadań
c. Modyfikacja połączeń
d. Opóźnianie lub wyprzedzanie terminu rozpoczęcia zadania

Moduł: Zasoby (MSPRO02)
1) Typy zasobów
a. Praca
b. Materiał
c. Koszt
2) Definiowanie zasobów
a. Wprowadzanie informacji o zasobach typu praca
b. Wprowadzanie informacji o zasobach typu materiał
3) Właściwości zasobów
a. Ustalanie dostępności zasobów w czasie
b. Tabele stawek kosztów

Moduł: Przydziały – podstawy (MSPRO03)
1) Metody przydzielania zasobów do zadań
a. Formularz zadania
b. Okno Informacje o zadaniu
c. Okno Przydzielanie zasobów
2) Obliczanie nakładu pracy
a. Przydzielanie zasobów typu praca
b. Przydzielanie zasobów typu materiał
c. Przypisywanie tabeli stawek kosztów
3) Wpływ kalendarzy na czas realizacji zadań
4) Podstawowe modyfikacje przydziałów
a. Różnice miedzy przydziałem a modyfikacją przydziału

Moduł: Śledzenie postępów prac (MSPRO04)
1) Plan bazowy
a. Rola planu bazowego
b. Tworzenia planu bazowego
c. Wyświetlanie planu bazowego
2) Aktualizacja harmonogramu
a. Aktualizacja zadań wykonywanych zgodnie z planem
b. Aktualizacja zadań z opóźnieniem lub wyprzedzeniem

Cena:

520*/900** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: