Wyjaśnienie
    Informujemy, że udzielenie poniższej zgody – tj. na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia i nagrania (oraz jego wysłania pocztą elektroniczną) w dniu 4 czerwca 2024 r. webinarium pt. „Funkcje bezpieczeństwa Windows 11 i nowy poziom bezpieczeństwa stacji roboczej dzięki Endpoint Security Add-On" – jest niezbędne do tego, aby wziąć udział w tym webinarium.
    Zgoda na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia webinarium pt. „Funkcje bezpieczeństwa Windows 11 i nowy poziom bezpieczeństwa stacji roboczej dzięki Endpoint Security Add-On" Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BizTech Konsulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa) danych osobowych podanych w zgłoszeniu do udziału w webinarium pt. „Funkcje bezpieczeństwa Windows 11 i nowy poziom bezpieczeństwa stacji roboczej dzięki Endpoint Security Add-On" (wszystkie dane podane w formularzu zgłoszenia) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu udziału w tym webinarium. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że webinarium będzie nagrywane, na co wyrażam zgodę. Powyższe oznacza również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci poczty elektronicznej, w celu przesłania mi materiałów szkoleniowych i promocyjnych z odbytego webinarium, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat. Po tym czasie zostaną usunięte przez BizTech Konsulting SA.


    Informacja o przetwarzaniu danych oraz o prawach związanych z przetwarzaniem danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BizTech Konsulting SA. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednakże nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: iod@biztech.pl lub na adres pocztowy: BizTech Konsulting SA, ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa.