Sławomir Chabros

0 %
0 %

Wszystkich akcji jest 25 333 333 i są one wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect.