Sławomir Chabros

0 %

Maciej Piskorz

0 %

Wszystkich akcji jest 25 333 333 i są one wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect.