Absolwentka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w branży IT. Będąc Dyrektorem Edukacji w BizTech Konsulting SA – m.in. zbudowała od podstaw ośrodek szkoleniowy oraz opracowała aplikację do zarządzania procesem szkoleniowym. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów EFS. Zrealizowała z sukcesem kilka bardzo dużych projektów EFS dla BizTech, PLL LOT, Wirtualne Muzeum. W latach 2001-2004 pracowała w Centrum Edukacyjnym EduSoft (później CSS) na stanowisku Główny Specjalista ds. Kluczowych Klientów. W latach 1999-2001 pełniła funkcję Koordynatora Szkoleń, m.in. kierując pracą grupy 50 instruktorów etatowych i zewnętrznych w Centrum Edukacyjnym EduSoft. W latach 1995-1999 pracowała w firmach: Multitrade S.A. i Centrum Edukacyjne EduSoft, gdzie prowadziła szkolenia dla użytkowników Microsoft Office, Lotus, SmartSuite, pisała treści do materiałów szkoleniowych i tworzyła zakresy merytoryczne.

Zainteresowania: żeglarstwo rekreacyjne, działkowiec hobbysta, regiony Włoch Lazio, Campania.

W dniu 11 maja 2018 roku została powołana przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii na członka Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora IT (obecnie: Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka).
Działalność Urszuli Krajewskiej w ramach ww. Rady