folder-with-locked-padlock Tło projektu
–   Naszym Klientem jest jedna z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce.
–   Projekt obejmuje dwa wybrane działy Organizacji, o bardzo wysokim wskaźniku fluktuacji i wysokiej wrażliwości na   sprawność nadawania dostępów do zasobów działu.
–   Charakterystyka: kilka tysięcy użytkowników, ogromna liczba zgłoszeń o nadanie dostępu do folderów, długi czas nadawania uprawnień – średnio 5 dni.

business-cards-database Wyzwania
–   Spełnienie wymagań audytorów w zakresie bezpieczeństwa systemów plikowych oraz baz danych.
–   Spełnienie Rekomendacji D (16 i 18) dla banków oraz Wytycznych (16 i 18) dla ubezpieczeń i reasekuracji, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
–   Optymalizacja i usprawnienie procesów nadawania dostępów do folderów użytkownikom.

automation Rozwiązanie
–   Wdrożenie Systemu Share Access Controller, za pomocą którego dokonujemy:
–   Automatyzacji procedur nadawania i odbierania uprawnień użytkownikom.
–   Odwzorowania struktury organizacyjnej, w tym struktury uprawnień.
–   Utworzenia repozytorium uprawnień.
–   Integracji z systemem obiegu dokumentów, w których odbywa się wnioskowanie o uprawnienia.
–   Cyklicznej i automatycznej weryfikacji rzeczywistych uprawnień poprzez porównanie uprawnień zdefiniowanych z istniejącymi.

install  Wdrożenie
1.   Otwarcie Projektu:
 analiza zestawu uprawnień i wstępne przygotowanie katalogu ról i stanowisk; przygotowanie zestawu raportów wg wymagań Klienta
2.   Instalacja: instalacja oraz konfiguracja podstawowej wersji SSAC (pobranie danych z AD; wczytanie aktualnego stanu uprawnień
3.   Weryfikacja: sprawdzenie poprawności działania oraz dostrajanie Systemu

calendar-with-a-clock-time-tools Rezultaty:
–   Radykalne skrócenie średniego czasu nadania dostępu do folderów użytkownikom – z 5 dni do 1,5 h.
–   Pracownik gotowy jest w pełni funkcjonować w Organizacji tego samego dnia.
–   Wyeliminowanie niezgodności stanu rzeczywistego z wymaganym co do liczby użytkowników, ich uprawnień i dostępów. Stan błędów w ciągu 12. miesięcy: zero.
–   Natychmiastowy dostęp do informacji dotyczących użytkowników i ich uprawnień. System raportów pozwala odpowiedzieć na pytania do jakich folderów i plików ma dostęp użytkownik per imię i nazwisko.
–   100% zachowanie procedur i wymagań zgodnych ze standardami dotyczącymi bezpieczeństwa.
–   Uwolnienie zasobów – roboczogodzin. Pierwotnie tylko obsługą dostępów zajmowało się 4 pracowników. SSAC nadaje dostępy automatycznie.

symbol Projekt w liczbach

1 mln         liczba folderów, którymi opiekuje się SSAC

11 mln       liczba wniosków o uprawnienia

40%          poziom fluktuacji pracowników

14 000      liczba złożonych wniosków w skali roku

>1 000      liczba złożonych wniosków w skali miesiąca

4 000         liczba obsłużonych kont w trakcie projektu

1,5 h          średni czas nadania dostępu do folderów

15 sek.      najkrótszy czas nadania dostępu do folderów

0                 liczba błędów / nieprawidłowo nadane dostępy

24 h            czas konfiguracji i instalacji SSAC

7 000 h    efektywność robocza w ciągu roku

Proces nadawania uprawnień

Przed wdrożeniem SSAC                                                                       Czas trwania procesu: średnio 5 dni

Obraz4

Po wdrożeniu SSAC                                                                               Czas trwania procesu: od 15 sek.

Obraz2

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego projektu?
Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą.

e-mail: info[at]biztech.pl