folder-with-locked-padlock Tło projektu
> BizTech Konsulting SA od lipca do grudnia 2016 r. wdrożył w UKE kompletną hurtownię danych w oparciu o technologię Oracle.
> Wdrożenie odbyło się w ścisłej współpracy z dyrekcją i pracownikami UKE.
> Całość wdrożenia nadzorowana była przy użyciu meto- dyki Prince 2.

business-cards-database Wyzwania
> Wszystkie dane powinny być dostępne w pojedynczym miejscu, aktualne i spójne.
> Stworzenie efektywnych systemów sprawozdawczych, opartych o hurtownie danych.
> Ładowanie danych z wielu źródeł danych w Excel.

automation Rozwiązanie
> Hurtownia zapewnia import i integrację 3 źródeł danych: 2 opartych o pliki MS Excel i 1 będącego bazą danych Oracle.
> Hurtowania automatyzuje proces ładowania danych, oceny ich jakości oraz ew. korekty.
> W systemie zostały predefiniowane 3 źródła danych: FXX, NFS i SIIS oraz ponad 30 gotowych, spara-metryzowanych raportów.
> Gotowe raporty wyeksportowane np. w formacie pdf mogą być dystrybuowane do dowolnej liczby użyt-kowników i umieszczane na wewnętrznych oraz publicznych stronach www Organizacji bez ograniczeń i bez dodatkowych licencji.
> Na obszarach zainteresowań można tworzyć dowolne zapytania ad-hoc oraz porządkować je za pomocą spersonalizowanych kokpitów.
> W ramach licencji w środowisko BI wbudowane są w ograniczonym zakresie: baza danych Oracle oraz WebLogic wraz ze wszystkimi narzędziami do zarządzania.

install  Wdrożenie
1. Otwarcie Projektu: 
Analiza źródeł danych oraz wymagań dotyczących raportów.
2. Instalacja:
 Instalacja oraz konfiguracja środowiska Oracle BI oraz DI.
3. Model: 
Wykonanie trójwarstwowego modelu hurtowi danych, obejmującego warstwy: fizyczną, logiczną i prezentacji.
4. Dane: 
Wykonanie procesów ładowania danych, weryfikacja jakości danych i ich korekta.
5. Raporty: 
Wykonanie sparametryzowanych raportów, obszarów zainteresowań do zapytań ad-hoc oraz dashboard-ów analitycznych.
6. Uruchomienie: 
Testy, szkolenia.

calendar-with-a-clock-time-tools Korzyści:
> Aktualne i spójne dane w skali wszystkich źródeł danych.
> Obniżenie kosztów bieżącej sprawozdawczości.
> Zwiększenie wydajności systemów transakcyjnych.

symbol Projekt w liczbach
3                źródła danych

>30            predefiniowanych raportów

ok. 40        liczba tabel, do których należy załadować dane

>32 mln     rekordów w tabelach

<2 min.      max. czas załadowania danych z plików Excel

0                błędów przy ładowaniu danych

0                liczba błędów w obliczeniach

kilka sek.   średni czas obliczenia wskaźników

24/7           dostępność platformy

 

Cechy środowiska Oracle Business Intelligence:
Pakiet Oracle Business Intelligence to kompleksowy i zintegrowany zestaw narzędzi analitycznych, opracowany w celu tworzenia hurtowni danych i zapewnienia dostępu do analiz biznesowych dowolnej grupie użytkowników. OBI umożliwia użytkownikom samodzielny dostęp do aktualnych, istotnych i przydatnych informacji za pośred-nictwem interfejsu internetowego. OBI oraz inne narzędzia Oracle, takie jak Data Integrator, umożliwiają łącze-nie danych pobieranych z wielu baz, aplikacji, źródeł danych OLAP i źródeł danych nieusystematyzowanych, np. plików Excel, w pojedynczy, ujednolicony obraz opisany zrozumiałymi pojęciami biznesowymi.

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego projektu?
Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą.

e-mail: info[at]biztech.pl