Jednostkowe wybrane dane finansowe BizTech Konsulting SA za 2022 rok oraz dane porównawcze za 2021 rok.