Absolwent Politechniki Warszawskiej. W 1978 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Elektroniki PW.

W ciągu 20-tu lat pracy dydaktycznej wychował wielu znakomitych specjalistów w obszarze technologii teleinformatycznych, głównie telekomunikacyjnych. Jest praktykiem. W 1990 r. powierzono mu zadanie modernizacji technologicznej polskiego systemu bankowego, co zrealizował z pełnym sukcesem. Zaczął pracę w NBP jako Pełnomocnik Prezesa NBP, tworząc od podstaw bankowe przedsiębiorstwo telekomunikacyjne TELBANK (dzisiaj po przekształceniach Exatel SA). Umożliwiło to zbudowanie Krajowej Izby Rozliczeniowej, najlepszego do dzisiaj (w Europie) polskiego przedsiębiorstwa informatycznego. Na tej bazie narzędziowej polski system bankowy mógł szybko zmodernizować swoje usługi, a państwo (NBP) zachowało kontrolę. W tym czasie pogłębił swoje wykształcenie w licznych instytucjach zagranicznych w zakresie najnowszych technologii i systemów teleinformatycznych, uzyskując status cenionego eksperta.

Ma liczne certyfikaty takich instytucji, jak: FED USA, Bank Anglii, Sumitomo Bank, NEC, licznych koncernów telekomunikacyjnych. Pełniąc funkcję Pełnomocnika Prezesa NBP, wprowadził poprzez system bankowy – w Polsce – najnowsze technologie teleinformatyczne rozwijane dalej przez inne instytucje po dzień dzisiejszy. Jest pierwszym arbitrem przy Polubownym Sądzie przy UKE. Od 1999 r. pracuje jako niezależny konsultant i ekspert na rzecz dużych systemów teleinformatycznych w kraju i zagranicą. Współpracował m.in. z koncernami, takimi jak: Elektrim, KGHM, PWPW, TP SA, Energetyka, w zakresie konsolidacji aktywów, doprowadzając skutecznie do ratowania projektów trudnych. Od ponad 20-tu lat aktywnie współpracuje z Forum Teleinformatyki na rzecz przekazywania wiedzy do administracji państwowej. Jest jednym z nielicznych, uznanym w środowisku informatyki i telekomunikacji, praktykiem z bogatym doświadczeniem zawodowym.