Opis:

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy baz danych, tworzących zestawienia danych, raporty oraz narzędzia ułatwiające prezentację zbiorów danych. Dzięki tej wiedzy praca będzie szybsza, łatwiejsza, a wyniki prezentowane w dynamiczny i profesjonalny sposób.

Wymagania wstępne:

Ukończenie kursu Microsoft Excel – Średniozaawansowany lub równoważny poziom wiedzy.

Dla kogo:

Osoby z działu księgowego, finansowego, handlowego, administracji oraz logistyki.

Czas trwania:

1 dzień.

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

Moduł:
1) Import danych z:
a. innego pliku Microsoft Excel
b. plików tekstowych (CSV)
c. plików XML
d. Microsoft Access

2) Budowanie tabeli przestawnej
a. Źródła danych tabeli przestawnej – baza danych
b. Tabela na podstawie Tabeli danych (dynamiczne zakresy)

3) Przetwarzanie tabeli przestawnej
a. Modyfikacja źródeł ręczna/automatyczna
b. Opcje odświeżania
c. Przenoszenie tabel przestawnych, kopiowanie wyników
d. Układ klasyczny tabeli przestawnej
e. Sortowanie
f. Filtrowanie i Fragmentatory
g. Wyświetlanie komórek pustych oraz błędnych
h. Strony filtru raportu

4) Prezentacja danych
a. Wbudowane formaty oraz tworzenie własnych
b. Opcje układu tabeli przestawnej
c. Formatowanie Warunkowe
d. Wykresy przebiegu w czasie
e. Wykresy przestawne

5) Funkcje i formuły w tabelach przestawnych
a. Wbudowane funkcje bazodanowe
b. Pola, elementy i zestawy
c. Funkcje zagnieżdżone w tabelach przestawnych
d. Grupowanie danych
e. Pobieranie danych z tabel przestawnych (WEŹDANETABELI)
f. Wyłączenie funkcji WEŹDANETABELI

6) Zaawansowane narzędzia
a. Tabela na podstawie zakresów konsolidacji
b. Makra w tabelach przestawnych

7) Dodatek – Analiza symulacji
a. Scenariusze
b. Szukaj Wyniku
c. Solver

Cena:

300*/520** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: