Opis:

Power BI to intensywny kurs, który umożliwia uczestnikom zdobycie niezbędnych umiejętności w zakresie tworzenia, analizy i prezentacji danych za pomocą zaawansowanego narzędzia do biznesowej analizy. Podczas szkolenia uczestnicy będą pracować zarówno z funkcjami Power BI Desktop, jak i platformy Power BI Service, zdobywając praktyczne doświadczenie w projektowaniu interaktywnych raportów i pulpitów nawigacyjnych.

Wymagania wstępne:

1. Podstawowa Znajomość Excela: Znajomość podstawowych funkcji programu Excel jest zazwyczaj pomocna, ponieważ Power BI korzysta z wielu podobnych koncepcji i umiejętności.
2. Podstawowa Znajomość Baz Danych: Zrozumienie podstawowych koncepcji baz danych, takich jak tabele i relacje, będzie również korzystne.
3. Podstawy Analizy Danych: Chociaż nie jest to wymóg konieczny, znajomość podstawowych koncepcji analizy danych i raportowania może ułatwić zrozumienie zaawansowanych funkcji Power BI.

Dla kogo:

1. Analitycy Danych: Osoby zajmujące się analizą danych i generowaniem raportów.
2. Specjaliści ds. Biznesowych: Osoby odpowiedzialne za monitorowanie i raportowanie wyników biznesowych.
3. Administratorzy Systemów: Osoby zarządzające danymi i infrastrukturą IT.
4. Menadżerowie Projektów: Osoby, które chcą lepiej zrozumieć i prezentować wyniki projektów.
5. Pracownicy z działu handlowego, marketingu, administracji oraz logistyki chcący poznać to narzędzie.

Czas trwania:

2 dni.

Główne tematy szkolenia obejmują:
Wprowadzenie do Power BI: Zrozumienie architektury, funkcji i możliwości narzędzia.
Łączenie i Przetwarzanie Danych: Importowanie danych z różnych źródeł i ich transformacja w celu optymalnej analizy.
Modelowanie Danych: Projektowanie relacyjnych modeli danych, stosowanie związków i tworzenie hierarchii.
Tworzenie Wizualizacji: Korzystanie z różnych typów wykresów, tabel i map do efektywnej prezentacji danych.
Działania i Wyrażenia DAX: Poznanie podstaw języka DAX (Data Analysis Expressions) do tworzenia zaawansowanych obliczeń.
Publikowanie i Udostępnianie: Wdrażanie raportów do chmury, udostępnianie ich zespołowi i zarządzanie uprawnieniami.
Analiza zaawansowana: Używanie podstawowych funkcji, takich jak Time Intelligence, do głębszej analizy danych czasowych.

Moduł: Wprowadzenie do Power BI
1) Nazewnictwo, budowa okna Power BI Online
2) Wprowadzenie do narzędzi ETL
3) Wprowadzenie do analizy danych

Moduł: Obszary robocze
1) Obszary robocze, organizacja obszaru roboczego, zmienianie obszaru roboczego
2) Tworzenie obszaru roboczego, zamykanie obszarów roboczych
3) Tryby licencji (Pro, Premium), przydzielanie użytkowników i grup

Moduł: Przepływ danych
1) Tworzenie przepływu danych
2) Definiowanie nowych tabel – Power Query
3) Połączenie tabel z innymi przepływami danych – Power Query – Połączenie ze źródłem danych (przepływ danych obszarów roboczych, środowiska) – zapisywanie przepływu

Moduł: Power Query – przygotowanie danych
1) Edycja zapytań
2) Modyfikacja kroków zapytań
3) Zmiana kolejności kroków zapytań
4) Zarządzanie kolumnami (wybieranie, usuwanie, usuwanie innych kolumn)
5) Zmniejszanie wierszy (zachowywanie, usuwanie pierwszych, ostatnich, usuwanie niestandardowych
6) Sortowanie danych
7) Podział kolumn
8) Promowanie nagłówków
9) Zamienianie wartości
10) Zamienianie błędów
11) Zmiana typu danych
12) Wypełnianie w górę i dół
13) Wyodrębnianie (długość, pierwsze, ostatnie)
14) Kolumna warunkowa
15) Pobieranie danych z (tabeli, zakresu, tekstu, CSV, txt, xml, xlsx)

Moduł: Model danych
1) Otwieranie modelu danych
2) Łączenie danych przy pomocy relacji
3) Tabele wymiarów
4) Tabele faktów
5) Kierunek relacji
6) Rodzaje tabel

Moduł: DAX – kolumny obliczeniowe
1) Tworzenie kolumn obliczeniowych w DAX
2) Użycie operatorów logicznych
3) Wykorzystanie funkcji dat
4) Wykorzystanie funkcji tekstowych
5) Wykorzystanie funkcji matematycznych

Moduł: DAX – tworzenie miar
1) Sum
2) Average
3) Distinctcount
4) Related
5) Sumx
6) Calculate

Moduł: Kalendarz
1) Funkcja calendar
2) Dateadd
3) Tworzenie miar z uwzględnieniem różnicy czasowej

Moduł: Raporty
1) Tworzenie raportów – wprowadzenie
2) Karty Dane, Wizualizacje, Filtry
3) Wykorzystywanie wizualizacji – zasady
4) Wizualizacje: Tabele, macierz, karta, fragmentator
5) Wizualizacje wykresy: kolumnowe, słupkowe, liniowe, punktowe, kołowe, pierścieniowe, lejek
6) Formatowanie wizualizacji
7) Budowanie raportu na urządzenie mobilne
8) Dostosowywanie widoku raportu
9) Tworzenie i zmiana nazw nowych stron raportu
10) Nawigacja pomiędzy stronami raportu (dodawanie przycisków)
11) Widok do czytania
12) Zapisywanie raportu i wybieranie obszaru roboczego
13) Edycja istniejącego raportu
14) Publikowanie raportu w sieci Web
15) Exportowanie do PowerPoint, PDF
16) Osadzanie raportów

Moduł: Pulpit nawigacyjny
1) Tworzenie pulpitu nawigacyjnego
2) Dodawanie kafelka (zawartość sieci web, obraz)
3) Zmiana motywu pulpitu nawigacyjnego
4) Układ mobilny pulpitu nawigacyjnego
5) Udostępnianie pulpitu nawigacyjnego (przypisywanie użytkownika)
6) Subskrybowanie pulpitu nawigacyjnego
7) Dodawanie pulpitu nawigacyjnego do ulubionych
8) Dodawanie komentarzy do pulpitu nawigacyjnego
9) Zamykanie pulpitu nawigacyjnego
10) Przypisywanie raportu do pulpitu nawigacyjnego

Moduł: Raport podzielony na strony (opcja)
1) Dodawanie danych do raportu
2) Tworzenie raportu podzielonego na strony
3) Wprowadzanie do Power BI Report Builder
4) Tworzenie raportu podzielonego na strony w Power BI Report Builder
5) Publikowanie raportu podzielonego na strony w obszarze roboczym

Moduł: Aplikacje (opcja)
1) Tworzenie aplikacji
2) Definiowanie aplikacji (nazwa, opis, logo, motyw)
3) Dodawanie zawartości do aplikacji
4) Dodawanie odbiorców
5) Publikowanie aplikacji

Moduł: Pytania i odpowiedzi
1) Podsumowanie kursu
2) Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi
3) Rozdanie certyfikatów i wypełnienie ankiet

Cena:

800*/1400** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: