Opis:

Power BI Desktop to intensywny kurs, który przygotuje uczestników do efektywnego wykorzystania narzędzia Power BI Desktop w analizie danych i generowaniu raportów.

Wymagania wstępne:

1. Podstawowa znajomość narzędzi w Microsoft Excel.
2. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie z narzędziami z dziedziny Business Intelligence w Microsoft Excel.

Dla kogo:

1. Osoby rozpoczynające pracę z Power BI Desktop lub chcące doskonalić już posiadane umiejętności. 2. Analitycy, programiści, użytkownicy biznesowi oraz pracownicy biurowi. 3. Osoby pragnące poznać jedno z najlepszych narzędzi do tworzenia raportów.

Czas trwania:

2 dni.

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

Główne tematy szkolenia obejmują:
Prowadzenie do Business Intelligence, ETL.
Power Query: Pobieranie danych do modelu.
Power Query: Zarządzanie zapytaniami.
Power Query: Przygotowywanie danych.
Tworzenie relacji w Power BI Desktop.
DAX: Kolumny obliczeniowe.
DAX: Tworzenie miar.
Kalendarz.
Prezentacja danych w Power BI Desktop: Wizualizacje.
Publikowanie w usłudze Power BI.
Moduł: Wprowadzenie do Power Query i Power BI Desktop
1) Nazewnictwo, budowa okna Power Query i Power BI Desktop
2) Wprowadzenie do narzędzi ETL
3) Wprowadzenie do analizy danych
Moduł: Pobieranie danych
1) z tabeli
2) z zakresu
3) z tekstu CSV, txt
4) z xlsx
5) z SQL SERVER (opcja)
6) z MySQL (opcja)
7) z folderu
Moduł: Power Query – przygotowywanie danych
1) Edycja zapytań
2) Modyfikacja kroków zapytań
3) Zmiana kolejności kroków zapytań
4) Edycja kodu M
5) Zarządzanie kolumnami (wybieranie, usuwanie, usuwanie innych kolumn)
6) Zmniejszanie wierszy (zachowywanie, usuwanie pierwszych, usuwanie ostatnich, usuwanie niestandardowych)
7) Sortowanie danych
8) Podział kolumn
9) Przekształcanie
10) Promowanie nagłówków
11) Zamienianie wartości
12) Zamienienie błędów
13) Zmiana typu danych
14) Wypełnianie w górę i dół
15) Zarządzanie zapytaniami o Scalanie zapytań o Dołączanie zapytań
16) Kolumna warunkowa
Moduł: Power Query – Funkcje wbudowane
1) Funkcje tekstowe
2) Funkcje matematyczne
3) Funkcje daty i czasu
Moduł: Kalendarz
1) Tworzenie kalendarza
2) Ustawienia kalendarza, dodawanie nowych kolumn
3) Połączenie kalendarza do modelu danych
Moduł: Model danych
1) Tworzenie modelu danych
2) Ładowanie danych do modelu danych
3) Tworzenie relacji
4) Tabele wymiarów
5) Tabele faktów
Moduł: DAX – kolumny obliczeniowe
1) Tworzenie kolumn obliczeniowych w DAX
2) Użycie operatorów logicznych
3) Wykorzystanie funkcji dat
4) Wykorzystanie funkcji tekstowych
Moduł: DAX – tworzenie miar
1) Sum
2) Average
3) Distinctcount
4) Related
5) Sumx
6) Calculate
7) Dateadd
Moduł: Raporty – prezentacja danych w Power BI Desktop
1) Tworzenie pulpitów menadżerskich
2) Wykorzystywanie wbudowanych wizualizacji
3) Dodawanie nowych wizualizacji
4) Formatowanie wizualizacji na pulpicie menadżerskim
5) Tworzenie tabeli i macierzy
6) Tworzenie stron i nawigacja pomiędzy nimi
7) Udostępnianie raportów
8) Zapisywanie raportów
Moduł: Pytania i odpowiedzi
1) Podsumowanie kursu
2) Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi na własne problemy
3) Rozdanie certyfikatów i wypełnienie ankiet

Cena:

800*/1400** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: