Opis:

Kurs jest przeznaczony dla osób, które w ramach wykonywanych obowiązków korzystają z obszernych zbiorów danych. Konieczność wyszukiwania oraz przechowywania dużych zbiorów informacji wymaga zastosowania wyspecjalizowanych programów takich jak Microsoft Office Access, które gwarantują efektywny, bezpieczny i łatwy dostęp do zgromadzonych danych.

Wymagania wstępne:

Podstawowa umiejętność obsługi komputera pracującego w systemie Windows.

Dla kogo:

Kurs ten jest przydatny dla osób pracujących w działach: handlowym, marketingu, logistycznym. Wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność przetwarzania, analizy obszernych zbiorów danych umiejętność użytkowania oraz projektowania prostych baz danych przyniesie wymierne korzyści.

Czas trwania:

2 dni.

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

Moduł: Tabele – Podstawy (MSAC01)
1) Formatowanie
a. Czcionka
b. Szerokość kolumn
c. Wysokość wierszy
2) Ukrywanie kolumn
3) Blokowanie kolumn
4) Drukowanie tabeli
5) Projekt tabeli
a. Typy danych
b. Podstawowe formaty
c. Maska wprowadzania – kreator
d. Właściwości – Wymagane oraz Indeksowane
e. Definiowanie klucza podstawowego
6) Tworzenie tabeli – arkusz danych
7) Kreator tabel

Moduł: Kwerendy – podstawy (MSAC02)
1) Rodzaje kwerend – teoria
a. Wybierająca
b. Krzyżowa
c. Tworząca tabele
d. Aktualizująca
e. Dołączająca
f. Usuwająca
2) Filtr zaawansowany
3) Tworzenie kwerendy wybierającej
a. Wybieranie określonych informacji z tabeli
b. Sortowanie danych w kwerendzie
c. Grupowanie danych
d. Pola obliczeniowe
e. Parametry kwerendy
f. Zestawianie danych z kilku tabel
4) Tworzenie kwerendy krzyżowej

Moduł: Relacje (MSAC03)
1) Pojęcie relacji
a. Tabela nadrzędna i podrzędna
b. Klucz podstawowy
c. Klucz obcy
2) Tworzenie relacji
a. Wykorzystanie widoku relacje
b. Kreator tabeli
c. Więzy integralności

Moduł: Importowanie i eksportowanie danych (MSAC04)
1) Pobieranie danych z plików innych formatów
a. Pliki programu Excel
b. Pliki tekstowe
2) Tworzenie nowej tabeli na podstawie importowanych danych
3) Dołączanie danych do istniejącej tabeli
4) Importowanie danych oraz obiektów z innych baz danych programu Access
5) Eksportowanie zawartości tabel do plików tekstowych oraz skoroszytów Excela
6) Eksportowanie wyników działania kwerendy do plików tekstowych oraz skoroszytów Excela

Moduł: Przygotowanie prostych raportów (MSAC05)
1) Tworzenie raportu za pomocą kreatora
a. Tabelaryczny
b. Kolumnowy
c. Etykiety pocztowe
2) Edycja raportu
a. Strona raportu
b. Sekcje: Nagłówek raportu, Nagłówek strony, Szczegóły
c. Formatowanie pól

Cena:

520*/900** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: