Opis:

Kurs przygotowuje do tworzenia profesjonalnych, multimedialnych prezentacji. Każdy z uczestników pozna narzędzia pomocne przy tworzeniu oraz prowadzeniu prezentacji z wykorzystaniem różnych form przekazu.

Wymagania wstępne:

Ukończenie kursu Microsoft PowerPoint Podstawowy lub równoważny poziom wiedzy.

Dla kogo:

Osoby z działu handlowego, marketingu oraz dla wszystkich, którzy potrzebują przygotowywać prezentacje z użyciem różnych form przekazu (dźwięki, grafika, wykresy, filmy, animacje), a także poznać zasady prowadzenia pokazu.

Czas trwania:

1 dzień.

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

Moduł: Animacje (MSPP06)
1) Rola i zadania animacji podczas prowadzenia pokazu
2) Przejście slajdu
3) Schemat animacji
4) Animacja niestandardowa
5) Opcje efektu
6) Efekt animacji wykresu
7) Animacja tekstu

Moduł: Wzorce i szablony (MSPP07)
1) Pojęcie szablonu prezentacji
2) Wzorce
a. Slajdów
b. Materiałów informacyjnych
c. Notatek
3) Tworzenie i edycja własnych wzorców
a. Wzorzec tytułów
b. Wzorzec slajdów
4) Schematy kolorów
a. Tworzenie własnych schematów kolorów
b. Modele kolorów – RGB, HSL
c. Modyfikacja schematów kolorów
d. Zastosowanie szablonów w ramach prezentacji

Moduł: Przygotowanie wystąpienia (MSPP08)
1) Pokazy niestandardowe
2) Przygotowanie wystąpienia
3) Prowadzenie pokazu

Moduł: Etapy przygotowania prezentacji (MSPP11)
1) Etapy tworzenia prezentacji
2) Metody pracy z planem
3) Przygotowanie materiałów
a. Slajdy tekstowe
b. Znaki graficzne
c. Wykresy i diagramy
4) Materiały towarzyszące i notatki
a. Styl pisania
b. Wyrazistość zdań

Cena:

300*/520** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: