+48 22 100 10 00

Outsourcing IT

Outsourcing IT to wykorzystywanie zasobów zewnętrznych w działalności Klienta. Outsourcing jest kontynuacją i konsekwencją procesu specjalizacji w działalności biznesowej. Wielkie korporacje krajowe i międzynarodowe doskonale wiedzą, że obecnie na rynkach rozwiniętych i rozwijających się można z sukcesem prowadzić działalność biznesową m.in. poprzez obniżanie kosztów jednostkowych oraz ekonomię skali. Koszty jednostkowe zmniejszamy poprzez wzrost ilościowy produkcji i wąską specjalizację w danej dziedzinie.

Outsourcing zatem coraz częściej zaczyna być strategią restrukturyzacji i innowacji modelu biznesowego. Zdecydowana większość współpracy w zakresie outsourcingu funkcjonuje w obszarze wsparcia danej organizacji u Klienta. Podobne mechanizmy zachodzą również i przede wszystkim w branży informatycznej. W dobie powstawania i szybkiego rozwoju nowych wysoko zaawansowanych technologii informatycznych ścisła i konsekwentna specjalizacja jest nieunikniona.
Innowacyjność w biznesie jest coraz częściej stosowaną strategią rozwoju i stanowi nowy element globalizacji. Firmy, które odniosą sukces to „Specjalizowane przedsiębiorstwa”, skupiające się na prowadzeniu kilku krytycznych obszarów.

W ramach Outsourcingu IT BizTech oferuje usługi wsparcia tj. Help Desk i Service Desk oraz Body leasing w zakresie różnych stanowisk informatycznych.

telephone    KONTAKT

Marcin Jasiówka
Key Account Manager
tel. 663 938 666
e-mail: marcin.jasiowka[at]biztech.pl