Bardzo pozytywne opinie zostały wystawione obsłudze Centrum Egzaminacyjnego BizTech przez zdających egzaminy Skills For English.

W dniu 5 lutego 2024 r. otrzymaliśmy pismo z PSI Services – dostawcy egzaminów on-line – z informacją, że ponad 95% zdających stwierdziło, że są bardzo zadowoleni z personelu naszego ośrodka egzaminacyjnego.

Zespół ds. obsługi egzaminów z PSI podziękował wszystkim za utrzymywanie wysokich standardów w ośrodku i wspaniałe doświadczenia oferowane zdającym. Wyraził również swoje bardzo duże zadowolenie z niesamowicie pozytywnych opinii zdających, którzy wypełniają ankietę satysfakcji przedstawianą na koniec każdego egzaminu.