Uroczystość wręczenia Nagród
XV Ogólnopolski, Międzyuczelniany Konkurs Młodych Mistrzów
Od 2009 r. w agendzie Forum Teleinformatyki na stałe zagościła sesja „Forum Młodych Mistrzów” – Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa, cyfrowa modernizacja Polski”. Sesji tej towarzyszy Ogólnopolski, Międzyuczelniany Konkurs Młodych Mistrzów, organizowany przez Radę Programową Forum Teleinformatyki. Najlepsze prace są nagradzane i wyróżniane. O wynikach decyduje Jury Konkursu Młodych Mistrzów.

Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Młodych Mistrzów 2023 odbyła się 7 marca w Ministerstwie Cyfryzacji.
Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom Konkursu osiągnięć oraz życzymy powodzenia w życiu naukowym i zawodowym!

Zdjęcia wykonane przez Ministerstwo Cyfryzacji

XVI edycja Konkursu została ogłoszona! Zapraszamy do nadsyłania prac.
Więcej informacji o Konkursie