Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytuł Projektu: „Szkolenia B2B – system B2B wspierający prowadzenie projektów szkoleniowych”.

BizTech Konsulting SA podpisała umowę z PARP na dofinansowanie Projektu pt.
„Szkolenia B2B – system B2B wspierający prowadzenie projektów szkoleniowych”.

Projekt polega na opracowaniu i wdrożeniu systemu B2B wsparcia MŚP z branży doradczo-szkoleniowej w sprawnym prowadzeniu projektów szkoleniowych wraz z partnerami biznesowymi. Przedsięwzięcie dotyczy wdrożenia rozwiązania i integracji z systemami obecnych partnerów.

Termin realizacji Projektu:
1.11.2014-31.08.2015.

Całkowity koszt realizacji Projektu:
230 000 PLN, w tym 115 000 PLN dofinansowania.   

 Oferujemy Państwu profesjonalną współpracę w zakresie pozyskiwania środków unijnych na przygotowanie i realizację projektów szkoleniowych, jak również współpracę na zasadzie podwykonawstwa.

Kompleksowa obsługa w tym zakresie obejmuje:

– analizę Państwa potrzeb szkoleniowych,
– racjonalne zaplanowanie przedsięwzięcia,
– opracowanie wniosku i kosztorysu,
– zarządzanie projektem,
– realizację projektu,
– sporządzanie wszystkich dokumentów poprojektowych,
– ewaluację projektu.

W przypadku zainteresowania z Państwa strony prosimy o kontakt z:

Urszula Krajewska
Dyrektor Edukacji
e-mail: urszula.krajewska@biztech.pl
tel. 22 100 10 11, 507 005 480