+48 22 100 10 00

Formularz zgłoszeniowy

Dane do faktury:

Nazwa firmy* (wymagane)

Numer NIP

Adres rejestracyjny:

Ulica

Miasto

Kod pocztowy

Telefon

Dane kontaktowe:

Osoba kontaktowa (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Dane o kursie:

Nazwa kursu (wymagane)

Termin kursu

Cena kursu**

Wersja oprogramowania

Wersja językowa
PLENG

Obiad 25 zł**
zamawiamnie zamawiam

Uczestnicy (imię, nazwisko)

(*) W przypadku zgłoszenia indywidualnego prosimy o wypisanie danych personalnych Zamawiającego.
(**) Cena netto.
UWAGA! W przypadku rezygnacji z kursu Zgłaszający uiszcza następującą opłatę:
- 15% ceny kursu, gdy odwoła swoje uczestnictwo na mniej niż 3-4 dni (robocze) przed terminem rozpoczęcia kursu;
- 60% ceny kursu, gdy odwoła swoje uczestnictwo na 1-2 dni (robocze) przed terminem rozpoczęcia lub gdy nie zgłosi się na kurs.
Jakiekolwiek zmiany zaistniałe zarówno z naszej, jak i z Państwa strony będą wymagać potwierdzenia w formie pisemnej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak może skutkować opóźnieniem realizacji usługi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A do celów związanych z realizacją szkoleń, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133) oraz Ustawą z dnia 18.07.02 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144).

wyrażamnie wyrażam

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę BizTech Konsulting SA do celów związanych z przekazywaniem informacji handlowych w formach prawem dozwolonych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18.07.02 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BizTech Konsulting SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

wyrażamnie wyrażam

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę BizTech Konsulting SA do celów związanych z prowadzeniem działań marketingowych w formach prawem dozwolonych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18.07.02 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BizTech Konsulting SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

wyrażamnie wyrażam

Fo 6/Wersja 1.0/Data wersji 19.05.2017 r.