+48 22 100 10 00

Formularz zgłoszeniowy

Dane do faktury:

Nazwa firmy* (wymagane)

Numer NIP

Adres rejestracyjny:

Ulica

Miasto

Kod pocztowy

Telefon

Dane kontaktowe:

Osoba kontaktowa (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Dane o kursie/warsztatach:

Nazwa kursu (wymagane)

Termin kursu/warsztatów:

Cena kursu/warsztatów:**

Wersja oprogramowania

Wersja językowa
PLENG

Obiad 25 zł**
zamawiamnie zamawiam

Uczestnicy (imię, nazwisko)

(*) W przypadku zgłoszenia indywidualnego prosimy o wypisanie danych personalnych Zamawiającego.
(**) Cena netto.
UWAGA! W przypadku rezygnacji z kursu/warsztatów Zgłaszający uiszcza następującą opłatę:
- 15% ceny kursu/warsztatów, gdy odwoła swoje uczestnictwo na mniej niż 3-4 dni (robocze) przed terminem rozpoczęcia kursu/warsztatów;
- 60% ceny kursu/warsztatów, gdy odwoła swoje uczestnictwo na 1-2 dni (robocze) przed terminem rozpoczęcia lub gdy nie zgłosi się na kurs/warsztaty.
Jakiekolwiek zmiany zaistniałe zarówno z naszej, jak i z Państwa strony będą wymagać potwierdzenia w formie pisemnej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak może skutkować opóźnieniem realizacji usługi.


1. Zgoda na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia kursu/warsztatów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BizTech Konsulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Wolność 3A, 01-018 Warszawa) danych osobowych, podanych w Karcie zgłoszenia na kurs/warsztaty do celów udziału w kursie/warsztatach i kontaktowania się ze mną w związku z udziałem w kursie/warsztatach. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat. Po tym czasie zostaną usunięte przez BizTech Konsulting SA.

zgadzam się


2. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BizTech Konsulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Wolność 3A, 01-018 Warszawa) danych osobowych, podanych w Karcie zgłoszenia na kurs/warsztaty, w celach marketingowych i handlowych, w szczególności w postaci przekazywania w drodze komunikacji mailowej, telefonicznej, telemarketingu czy pocztowej ofert handlowych. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat. Po tym czasie zostaną usunięte przez BizTech Konsulting SA.

zgadzam sięnie zgadzam się


3. Informacja o przetwarzaniu danych oraz o prawach związanych z przetwarzaniem danych.
Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
Może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: iod@biztech.pl lub na adres pocztowy: BizTech Konsulting SA, ul. Wolność 3A, 01-018 Warszawa.


Fo 6/Wersja 2.0/Data wersji 22.01.2019 r.